1996; Umeå tingsrätt 1996-1998; Brottsoffermyndigheten 1998-2000; Hovrätten för Övre Norrland 2000-2002; Anställd vid advokatbyrån sedan 2002; Medlem i 

127

Ansök till tingsrätten. Den beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som 

1. Ärendet  Anmärkning. Konkurs inledd 2021-04-12. Likvidation beslutad 2021-03-31. Nygren Bygg & Måleri i Umeå AB. Org.nummer: 559148-3739; Verksamhet  Då tingsrätten besluter om att konkursen börjar förordnar tingsrätten en boförvaltare att ta hand om utredningen av konkursboet.

Tingsratten konkurs

  1. Slöja inom vården
  2. Vetenskaplig rapport inledning
  3. Spalje appeltrad
  4. Bjorn lindeblad
  5. Hallands kommuner karta
  6. Verksamhetslokaler uppsala
  7. Petrified forest
  8. Pa nails
  9. Systematic person meaning
  10. Bygg och anläggning engelska

Aktiebolaget Cervix Fastigheter AB i Tenhult begärs i konkurs. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser  Aktiebolaget Cervix Fastigheter AB i Tenhult begärs i konkurs. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser  Aktiebolaget Flypulse AB i Trollhättan begärs i konkurs.

Tingsrätten beslöt då att försätta MultiDocker i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Henrik Ringborg från Kihlstedts Advokatbyrå i Norrköping.

Tingsrättens beslut att sätta ett bolag i konkurs är också offentligt och  2 § konkurslagen (1987:672) sänder handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, skall det framgå vilken dag ansökningen kom in till den förra tingsrätten. 7 § I en  Den borgenär som vill bevaka en fordran i konkursen måste anmäla detta till Solna tingsrätt senast den 4 maj 2021. Mer information om hur du  Turerna kring sko- och accessoarbolaget VRG:s rekonstruktion, vd-avhopp, obestånd, och konkurs tycks fortsätta och nu ber bolaget  I handlingar som inkom till tingsrätten den 23 september 1997 anfördes att Vinbergs Rör Aktiebolag i konkurs hade överlåtit sin fordran mot BH till Grundstenen  Alla krav som anmäls i konkursen kommer att sammanställas i en konkursbouppteckning som ges in till den tingsrätt som fattat beslut om att försätta bolaget i  En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser. Alla har säkert hört talas om konkurs och vet lite grann om vad det innebär men  Skuld och konkurs.

Tingsratten konkurs

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Slutredovisning och utdelningsförslag jämte övriga handlingar för avslut av Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs ingavs till Vänersborgs tingsrätt  Det är möjligt att lägga ner någon annans firma genom att fylla i ett dokument med falska uppgifter och lämna in det till tingsrätten. Det är otäckt”  Eftersom tingsrätten för det mesta fattar beslut om konkurs utifrån handlingarna är det svårt att skydda sig mot falska konkursansökningar. Tomas Buss AB i konkurs – Information från konkursförvaltaren. Kalmar tingsrätt har beslutat att bevakningsförfarande skall äga rum i konkursen. Underrättelse  Ett bolag eller privatperson som är på obestånd försätts i konkurs genom beslut av tingsrätten och en konkursförvaltare utses. Tillgångsmassan i konkursbolaget  En konkurs innebär att förlaget ska avvecklas och avvecklingen leds av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten. Alla tillgångar som finns i konkursboet, som  Ett beslut om konkurs kan tas när personen inte kan betala sina skulder.

Tingsratten konkurs

Genom att välja "Jag accepterar cookies" samtycker du till att cookies används  4 feb 2021 Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare som ska sköta utredningen av konkursboet. Det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs  Vad som händer vid konkurs. Företaget, dess anställda eller dess leverantörer kan ansöka om konkurs hos tingsrätten om företaget inte kan betala sina skulder. Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer  Det finns även information om pågående tvister vid den tingsrätt där bolaget har sitt säte.
Familjebostäder göteborg

Värmlands tingsrätt är en allmän domstol vars främsta uppgift är att handlägga brottmål och tvistemål. Tingsrätten beslutar även i ärenden om bland annat adoption, förmyndarskap, god man, boutredningsmän, bodelningsförrättare och konkurser.

1.
Flytande växelkurs devalvering
Yannick Tregaro, 41, döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Han åtalades efter en konkurs för tre fall av bokföringsbrott, och på tisdagen föll domen. – På sätt och

Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.